Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, w celu wygenerowania symulacji. Informujemy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r., każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak zgody uniemożliwia wygenerowanie symulacji.

 

Copyright © 2021, Ekspert Finansowy K. Nowak & A. Wacławek Spółka Jawna